Level 2 Planning Toolkit

Ag úsáid ATFanna sa seomra ranga

Tá réimse gníomhaíochtaí curtha le chéile a léiríonn conas na hAonaid Tosaíochta Foghlama (ATFanna/PLUs) a úsáid agus a mheas sa seomra ranga.

Foghlaim níos mó faoi >

Treoirlínte do mhúinteoirí

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí maidir le Cláir Foghlama Leibhéal 2.

Foghlaim níos mó faoi >

Cláir foghlama samplacha

Cuireann na cláir foghlama samplacha seo síos go príomha ar ATFanna gach foghlaimeora.

Foghlaim níos mó faoi >